ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
ที่อยู่  180  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36240
เบอร์โทรศัพท์  044 - 899152 , 044 - 899153  
เบอร์มือถือผู้อำนวยการ  081 - 7903630
เวปไซต์  www.wangkanluangdarunkit.com 
Facebook  wangkanluangdarunkit