news‎ > ‎

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ปีการศึกษา2556 และแจ้งวันเปิดภาคเรียน

โพสต์6 เม.ย. 2557 13:11โดยkroobannok wangkanlaung
     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 และประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 และแจ้งวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

Comments