news‎ > ‎

แข่งขันแอโรบิคระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์2 ม.ค. 2555 05:45โดยกมลพรรณ สวรรณา   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2555 23:58 ]

เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิคระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1  เป็นตัวแทนของภาคตะัวันออกเฉียงเหนือ (1 ใน 3)
เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

Comments