news

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ปีการศึกษา2556 และแจ้งวันเปิดภาคเรียน

โพสต์6 เม.ย. 2557 13:11โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 และประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 และแจ้งวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

แจ้งการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย

โพสต์16 พ.ย. 2556 10:32โดยkroobannok wangkanlaung

    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ในวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนที่ร่วมในการแข่งขันจำนวน 15 โรงเรียน  โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขันกิฬาศูนย์เครือข่ายในปีการศึกษา 2556 นี้


วันไหว้ครู

โพสต์6 พ.ค. 2556 19:49โดยkamonphan sawanna

วันไหว้ครูโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ...................

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์6 พ.ค. 2556 19:45โดยkamonphan sawanna

ประชุมผู้ปกครอง .....................................................


อบรมเว็บไซด์

โพสต์24 เม.ย. 2555 00:41โดยกมลพรรณ สวรรณา   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2555 02:20 ]


ข้าร่วมอบรมเว็บไซด์
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ 1

24 เมษายน 2012


แข่งขันแอโรบิค เมืองทองธานี

โพสต์1 ก.พ. 2555 00:20โดยกมลพรรณ สวรรณา   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2556 19:50 โดย kamonphan sawanna ]


มอบของที่ระลึกผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย


แข่งขันแอโรบิค เมืองทองธานีแข่งขันแอโรบิคระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์2 ม.ค. 2555 05:45โดยกมลพรรณ สวรรณา   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2555 23:58 ]


เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิคระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1  เป็นตัวแทนของภาคตะัวันออกเฉียงเหนือ (1 ใน 3)
เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โพสต์20 ธ.ค. 2554 00:18โดยกมลพรรณ สวรรณา

 
 
 

กิจกรรมจิตอาสา

 
 
 

ร่วมแข่งขันแอโรบิคระดับประถมศึีกษา C-Bac

โพสต์13 ธ.ค. 2554 18:15โดยกมลพรรณ สวรรณา   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2554 18:19 ]


แข่งขันแอโรบิคงานทักษะวิชาการ ที่ c-bac


ซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนร่วมแข่งขันแอโรบิค

โพสต์25 พ.ย. 2554 09:44โดยกมลพรรณ สวรรณา


ซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิค
1-10 of 12