activity‎ > ‎

ต้อนรับการศึกษาดูงานจากร.ร.บ้านหนองขาม สพป.ชย. 3

โพสต์2 ธ.ค. 2556 01:42โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต้อนรับการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมแอโรบิกจากโรงเรียนบ้านหนองขาม นำโดยนายสุริยน แก้วคะตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมกับคณะครูและนักเรียน ที่ให้ความสนใจในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมแอโรบิกของนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแอโรบิกโรงเรียนบ้านหนองขามต่อไป


ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
[/color][/b]นักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจฝึกซ้อมแอโรบิกให้โรงเรียนบ้านหนองขามได้รับชม
[/color][/b]คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนชมการฝึกซ้อมของนักเรียนแอโรบิก
[/b]แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกิจกรรมแอโรบิก
[/b]

คุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมแนะนำชุดที่ใส่ในกิจกรรมแอโรบิก
[/b]ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนถ่ายรูปร่วมกัน
[/b]Comments