activity‎ > ‎

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒

โพสต์16 มี.ค. 2557 10:55โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ จาก คุณหมอ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านค่าย วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

Comments