activity‎ > ‎

ทัศนศึกษาโรงเรียนนอกกะลา

โพสต์18 พ.ย. 2554 05:26โดยกมลพรรณ สวรรณา

ทัศนศึกษาโรงเรียนลำปายมาศ โรงเรียนนอกกะลา


ผู้อำนวยการบุญส่ง  กว้างนอก
นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนลำปายมาศ  โรงเรียนนอกกะลา  จังหวัดบุรีรัมย์ 

Comments