activity‎ > ‎

ร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์27 มี.ค. 2559 11:05โดยkroobannok wangkanlaung


        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว   โรงเรียนได้นำผลงานการจัดการศึกษาในรอบปี นำเสนอต่อชุมชน คณะครูรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ครูดีเด่น การสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ครูดีเด่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในศูนย์ฯ  ผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความสนใจในการแสดงออกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ด้วยความสุขสนุกสนานเป็นอย่างดี... 


Comments