activity‎ > ‎

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2”

โพสต์23 ก.พ. 2559 07:02โดยkroobannok wangkanlaung


      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินนำขบวนฯ มีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวจังหวัดชัยภูมิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศิลปะแลวัฒนธรรมไทยในอนาคตให้คงอยู่สืบไป

Comments