activity‎ > ‎

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2556 03:21โดยkroobannok wangkanlaung   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2556 03:47 ]

    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ) นายบุญส่ง  กว้างนอก  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยผู้ประเมิน นายอรุณ  ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และนายวิทศักดิ์  ชัยสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญComments