activity‎ > ‎

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์17 ส.ค. 2558 00:03โดยkroobannok wangkanlaung   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2558 00:13 ]


      
     
     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗๘ ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

Comments