activity‎ > ‎

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2556 03:35โดยkroobannok wangkanlaung

      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยและมีอาการคล้ายไข้เลือดออก มักพบในกลุ่มเด็กและเด็กวัยเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นแกนนำที่จะช่วยครูและผู้ปกครองในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย


Comments