activity‎ > ‎

รับการออกค่ายจิตอาสา ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน

โพสต์23 ก.พ. 2559 07:14โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการออกค่ายจิตอาสา ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน จากนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนาน  และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออกของนักเรียน


Comments