activity‎ > ‎

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารฯปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์16 มี.ค. 2559 04:23โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการมาตรวจและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (นายบุญส่ง  กว้างนอก) ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ,นายสุเทพ  เยี่ยมศิริ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด,  นางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  และนายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
Comments