activity‎ > ‎

รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

โพสต์11 พ.ย. 2558 09:18โดยkroobannok wangkanlaung   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2558 19:16 ]
          โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ประธานกรรมการ ,นายวิชัย จำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ รองประธานกรรมการ, นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว กรรมการ , นายสุริยนต์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา กรรมการ , 
นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิมยา กรรมการ และนางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Comments