activity‎ > ‎

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำศุนย์เครือข่ายฯ

โพสต์19 ส.ค. 2558 10:56โดยkroobannok wangkanlaung       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี และแบบรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการห้องเรียนคุณภาพ

Comments