activity‎ > ‎

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์17 ส.ค. 2558 00:37โดยkroobannok wangkanlaung      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเรื่องกิจกรรมและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวอาเศียรวาท กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร คุณสมบัติคัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและให้การเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละ อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

Comments