activity‎ > ‎

ประชุมคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนเตรียมต้อนรับ สมศ.

โพสต์6 ม.ค. 2557 21:48โดยkroobannok wangkanlaung

    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 











Comments