activity‎ > ‎

ผ้าป่าการศึกษา 54

โพสต์18 พ.ย. 2554 05:20โดยกมลพรรณ สวรรณา


ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554


ผู้อำนวยการบุญส่ง  กว้างนอก 
 รับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาใ้ห้น่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น
Comments