activity‎ > ‎

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

โพสต์6 ม.ค. 2557 21:41โดยkroobannok wangkanlaung

    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิComments