activity‎ > ‎

นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

โพสต์6 ม.ค. 2557 21:32โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นำนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ เข้ารับการอบรมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง) ซึ่งโครงการนี้ทำการจัดอบรมเป็นประจำทุกวันพุธ เป็นระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีครูตำรวจ D.A.R.E. มาพบนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดันที่อาจมีผลให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับ บุหรี่ สุรา ยาบ้า สารระเหย หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ ตลอดทั้งเรียนรู้วิธีการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้
Comments