activity‎ > ‎

นำคณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ

โพสต์2 ธ.ค. 2556 01:44โดยkroobannok wangkanlaung


    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net  ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ร้านอาหารโสเจ้ง จังหวัดชัยภูมิComments