activity‎ > ‎

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โพสต์17 ส.ค. 2558 00:32โดยkroobannok wangkanlaung     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่คนไทยและ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทั้งตนเองและผู้อื่น 

Comments