activity‎ > ‎

เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์1 ต.ค. 2558 01:52โดยkroobannok wangkanlaung       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วยคณะคุณครู  ได้เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจได้เข้าร่วมและรับชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความรู้กับโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Comments