activity‎ > ‎

เข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 "

โพสต์27 มี.ค. 2559 11:06โดยkroobannok wangkanlaung


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 "  ในวันที่  24  มีนาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานในพิธี “วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 “ ประจำปีการศึกษา 2558  ผู้กล่าวรายงาน นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  การจัดงาน “วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 “ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย


Comments