activity‎ > ‎

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนฯ

โพสต์6 เม.ย. 2557 13:06โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ระดับสถานศึกษา โดยมีทั้งหมด 3 รุ่น 3 วัน วันที่ 2, 3 และ 4 เมษายน 2557 ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยทางโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานในวันที่ 2 เมษายน 2557 เกี่ยวกับการดำเนินงานติวเข้มการสอบ O-Net (ซึ่งได้คะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ) การดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี และดีมาก) และการดำเนินงานผลงานระดับชาติ กิจกรรมแอโรบิก (ได้รับเหรียญทองระชาติ 3 ปีซ้อน)

Comments