activity‎ > ‎

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์20 มี.ค. 2559 10:42โดยkroobannok wangkanlaung


         โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   ในวันที่ 17 มีนาคม 2559  นายสมชาย  ไตรทิพย์ กรรการสถานศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2558  โดยมีนางทองเพชร  รัตนอังศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559  และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป
Comments