activity‎ > ‎

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์17 ส.ค. 2558 00:14โดยkroobannok wangkanlaung   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2558 00:16 ]          โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรับชมภาพยนตร์โทษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2558 โดยคุณครูทองเพชร  รัตนอังศิริกุล เป็นผู้อ่านสารจากพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรรีว่าการกระทรวงศึกษาธการ ทั้งนี้โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ พร้อมที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ให้สมกับการเป็น "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข"

Comments