activity‎ > ‎

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์5 ธ.ค. 2556 22:08โดยkroobannok wangkanlaung


ที่โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนประกอบพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา หรือวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โดยก่อนเริ่มพิธี คณะครูได้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ถึงประวัติของวันพ่อแห่งชาติ และพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ จากนั้นผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา ตัวแทนครูเปิดกรวยกระทงดอกไม้และวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี ทั้งนี้โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณพ่อดีเด่นของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้ปกครองได้ให้ความร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดป็นอย่างดี

Comments