activity‎ > ‎

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

โพสต์2 ธ.ค. 2557 00:07โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557  โดยมีนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ คณะครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ความสามัคคีและเป็นลูกที่ดีของแม่ ดังคำขวัญที่พระราชินี พระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ความว่า "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่" กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน พิธีรำลึกพระคุณแม่ มอบรางวัลแด่แม่ครูดีเด่น และแม่ดีเด่นในทุกระดับชั้น 

Comments