activity‎ > ‎

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

โพสต์2 ธ.ค. 2557 00:16โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยที่แสดงถึงความสำนึกต่อบุญคุณของสายน้ำที่ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทย และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมกันคิดประดิษฐ์กระทง อันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  Comments