activity‎ > ‎

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โพสต์11 ม.ค. 2559 05:51โดยkroobannok wangkanlaung


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้รู้จักรักษ์ต้นไม้รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียน มีนิสัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของธรรมชาติ และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียนอีกแห่งหนึ่ง

Comments