activity‎ > ‎

จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์11 ม.ค. 2559 06:12โดยkroobannok wangkanlaung

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา - ค่ายกิตตินันท์ แคมป์  ตำบลหนองหัวแรต  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๗  - ๘  มกราคม ๒๕๕๙   ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสามัคคี และความสนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้า
Comments